NOTICIAS

innoETICS metodologia garatzeko proiektuaren amaiera iritsi da / El proyecto para el desarrollo de la metodología innoETICS llega a su meta

www.innoetics.es

[eus]

Gipuzkoako Foru Aldundiaren "Gipuzkoako empresa ehunaren lehiakortasuna indartzea, jasangarritasuna eta lankidetza sustatzeko programa"ren barruan dagoen innoETICS proiektuaren garapena amaitzen ari da.

InnoETICS-ek eraikin bereziak edo geometria konplexuak dituzten eraikinak energetikoki birgaitzea bilatzen du, jatorrizko eraikina eta haien estetika bereizgarria errespetatzearen garrantzia ahaztu gabe.

Kursaalek Eraikune (Euskal Herriko Eraikuntzaren Klusterra), Bim Escaner eta Factor 10 Ecoinnova erakundeen laguntza izan du proiektuan zehar.

Colaboramos con Eraikune, BIM Escáner y Factor 10

Proiektua hiru fasetan banatu da:

- 1. fasea: Garapen teknikoa. Fase honetan, fatxada baten apaingarriak erreproduzitzeko prozedura zehazteko egindako azterketa teknikoa jasotzen da.

Digitalizazio teknologien azterketa nabarmentzen da, baita apaingarri berriak 3Dn diseinatzeko eta fabrikatzeko protokoloa ere.

Diseño de ornamento

Protocolo

Gainera, ohiko SATE baten prozesuak aztertu dira, eraikun bateko apaingarri mota ohikoenak sailkatu dira eta pieza berriak diseinatzeko modurik egokiena aztertu egin dira.

Diseño moldura

Hori guztia, innoETICS metodologiaren planteamenduarekin amaitzeko.

 

- 2. fasea: Erreplikagarritasun-plana. Proiektuaren fase honek egungo merkatuaren egoera ezagutzea du ardatz, erreplikagarritasun plan bat definitzeko.

 

- 3. fasea: Sentsibilizazioa eta difusioa. Fase honetan, innoETICS-en identitate korporatiboa deskribatu da eta proiektua zabaltzeko egindako komunikazio-aplikazioak azaldu dira.

Proiektuaren garapena eta parte-hartzaileak azaltzeko bideo batzuk eskuragarri daude.

Metodología innoETICS

 

Innoetics-ek webgune berria estreinatu du!

innoetics-ek bere webgunea ireki du, eta bertan metodologiari eta haren proiektuei buruzko informazio orokorra aurkitu ahal izango duzue. Horrelako proiektu bat aurrera eraman ahal izateko informazio edo aholkularitza gehiago nahi baduzu, jar zaitez harremanetan web orriaren bidez.

www.innoetics.es

innoETICS metodologia sistema bizia da, eta, beraz, osatu eta hobetu egingo da denboran zehar. Metodologia optimizatzeko eta hobetzeko teknika, tresna eta/edo material berriak aztertuko dira.

 

[cas]

El desarrollo del proyecto innoETICS enmarcado en el “Programa para promover el fortalecimiento competitivo, la sostenibilidad y la colaboración del tejido empresarial de Gipuzkoa” de la Diputación Foral de Gipuzkoa llega a su fin.

El proyecto se ha centrado en el desarrollo de una metodología que tiene como objetivo rehabilitar energéticamente edificios muy ornamentados, respetando su carácter y estética original.

Kursaal ha contado con la colaboración de Eraikune (Clúster de la Construcción en el País Vasco), BIM Escáner y  Factor 10 Ecoinnova a lo largo del proyecto.

Colaboramos con Eraikune, BIM Escáner y Factor 10

El proyecto se ha dividido en tres fases:

Fase 1: Desarrollo técnico.  Esta primera fase contempla el estudio técnico llevado a cabo para determinar el procedimiento para  la reproducción de las piezas ornamentales de una fachada.

Se destaca el estudio de las tecnologías de recogida de datos y digitalización existentes en el mercado, así como el protocolo para el diseño en 3D y fabricación de los nuevos ornamentos.

Diseño de ornamento

Protocolo

Además, se han estudiado los procesos de un SATE habitual,  clasificado los tipos de ornamento más habituales de un edificio y analizado la forma óptima para el diseño de las nuevas piezas.

Diseño moldura

Todo ello para finalizar con el planteamiento de la metodología innoETICS.

Metodología innoETICS

Fase 2: Plan de replicabilidad. Esta fase del proyecto se centra en conocer el estado del mercado actual para definir un plan de replicabilidad ajustado.

 

Fase 3: Sensibilización y difusión. Esta fase ha consistido en describir la identidad corporativa de innoETICS, y exponer las aplicaciones comunicativas llevadas a cabo para la difusión del proyecto.

 

Se ha elaborado uno vídeo explicativo del desarrollo del proyecto y sus participantes.

 

¡innoETICS estrena nueva página web! 

innoETICS abre su propia página web, donde podréis encontrar información general acerca de la metodología y sus proyectos. Si quieres ampliar la información o asesoramiento para poder llevar a cabo un proyecto de estas características, no dudes en ponerte en contacto a través de la página web.

www.innoetics.es

La metodología innoETICS es un sistema vivo, por lo que seguirá completándose y mejorándose a lo largo del tiempo. Se estudiarán nuevas técnicas, herramientas y/o materiales para optimizar y perfeccionar la metodología.